Otvorený list - aktualizované

Autor: Natália Blahová | 21.8.2012 o 14:45 | (upravené 4.9.2012 o 8:27) Karma článku: 13,16 | Prečítané:  12148x

Dovoľte, aby som sa s Vami podelila o otvorený list, ktorý vznikol na základe môjho pobúrenia z nedávnych udalostí a na základe mojich informácií o tom, ako sa v európskom priestore rešpektujú práva dieťaťa. Keďže očakávam, že tak ako v minulosti bude právna a ľudská podpora pre postihnutú rodinu a deti mierne povedané laxná, rozhodla som sa pre pokus, ktorý by mohol zamerať pozornosť kompetentných na túto problematiku.  Ich prípadné odpovede zverejním ako aktualizácie tohto článku. List bol odoslaný dnes. Držte palce.

 

Vážená pani Pillay, Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva,
vážená pani Dubovcová, verejná ochrankyňa práv,
vážený pán Wlachovský, veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne,
vážený pán Diamandouros, európsky ombudsman,
vážený pán Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny,

Dovoľujem si osloviť Vás vo veľmi závažnej veci a týmto podnetom Vás vyzvať k náprave medzinárodne neprijateľnej situácie, ktorá spadá do Vašej kompetencie.

Slovenské médiá nedávno priniesli znepokojujúcu správu o tom, že štátnym príslušníkom Slovenskej republiky boli na území Spojeného kráľovstva odňaté zo starostlivosti maloleté deti. Jedná sa o manželov Čonkových, ktorí vycestovali do Veľkej Británie za prácou a so sebou zobrali päť maloletých detí. Podľa ich výpovedí, úradných zistení a zistení médií im boli deti bez vysvetlenia odňaté po tom, ako požiadali o pomoc pri nájdení ubytovania. V tejto veci zakrátko prebehlo súdne konanie. Súdnym rozhodnutím boli deti rodičom odňaté. Medzi deťmi bolo i trojmesačné dojča, ktoré matka dojčila.
Referencie o živote rodiny v ich mieste trvalého bydliska sú pozitívne a rodina nikdy nepotrebovala intervenciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Tento aktuálny prípad otvoril niekoľko ďalších, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti. Slovenská strana eviduje približne 40 podobných prípadov, ktoré sa týkajú občanov Slovenskej republiky. Z niekoľkých strán boli tiež vyjadrené domnienky a podozrenia, že deti sú rodinám odnímané účelovo z dôvodu uspokojiť žiadateľov o adopciu.

Takéto jednanie je základom pre podozrenie, že by mohli byť porušované medzinárodné dohody, ktoré sú pilierom dobrej medzinárodnej spolupráce a dodržiavania ľudských práv na územiach všetkých zmluvných štátov. Zadržiavanie cudzích štátnych príslušníkov a v týchto prípadoch navyše maloletých detí, je v rozpore s mnohými ustanoveniami najdôležitejších medzinárodných dohôd, o ktoré sa opiera legislatíva zmluvných strán.

Za všetky dokumenty uvádzam Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá v článku 12 hovorí:
Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.
V článku 16 je následne uvedené:
Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu.


Ďalej apelujem na dôsledné dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, kde by sa popísané jednanie mohlo dostať do kolízie s mnohými článkami. Uvádzam napríklad článok 9 - Odlúčenie od rodičov:
Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, zabezpečia, aby dieťa nemohlo byť oddelené od svojich rodičov proti ich vôli, okrem prípadov, keď príslušné úrady na základe súdneho rozhodnutia a v súlade s platným právom a v príslušnom jednaní určia, že takéto oddelenie je potrebné v najlepšom záujme dieťaťa. Takéto určenie môže byť nevyhnutné v konkrétnom prípade, napr. ak ide o zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa rodičmi alebo ak žijú rodičia oddelene a je potrebné rozhodnúť o mieste pobytu dieťaťa.
Ďalej napríklad článok 16 -Ochrana súkromia:
1. Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť.
2. Dieťa má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Dôležitým faktom je, že v spomínaných prípadoch sa jedná o slovenských štátnych príslušníkov na území iného štátu.  Slovenská strana prísne rešpektuje právo dieťaťa na rodinu. Pre naše podmienky je takmer absurdné, že je od dieťaťa odlúčená dojčiaca matka. V prípadoch,  keď je podozrenie, že rodičia nesledujú najlepší záujem svojich detí, ako prvé riešenie krízy nasleduje dočasné zverenie detí blízkym príbuzným alebo blízkym osobám. Je nemysliteľné, aby deti boli zverené iným cudzím rodinám bez preskúmania tejto možnosti.

Je rovnako nemysliteľné, aby zmluvné krajiny podnikali akékoľvek kroky smerujúce k odlúčeniu detí od rodičov bez toho, aby nebolo najprv vykonané dôsledné sociálne šetrenie rodiny a aby sa k tomu nemohli vyjadriť postihnuté deti a príslušné orgány krajiny, ktorej sú rodičia a deti štátnymi príslušníkmi.
Sledovanie najlepšieho záujmu detí a rešpektovanie práva dieťaťa vyrastať vo svojej rodine musí byť stredobodom všetkých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Je to povinnosť vyplývajúca nielen zo spomínaných medzinárodných dokumentov a príslušnej legislatívy, ale je to hlavne naša povinnosť voči ľudskosti.
Necitlivými a neprimeranými zásahmi do súkromia rodiny sú totiž páchané zásadné ujmy na krehkej detskej psychike.

Vaše krajiny a občania Vám udelili tie najvyššie kompetencie. Preto Vás naliehavo prosím, aby ste sa tejto otázke v rámci svojej pôsobnosti dôsledne venovali a ak je potrebné vyvíjali iniciatívu smerom k úprave medzinárodných a národných noriem tak, aby sledovali ochranu rodiny a najlepších záujmov dieťaťa.
Rovnako Vás prosím o zvýšený dohľad a kontrolu podobných prípadov, keďže ide o veľmi senzitívnu tému týkajúcu sa detí a medzinárodného práva.

Rodina a deti sú najvzácnejšou a najuznávanejšou hodnotou v celom civilizovanom svete. Preto by ich problémy mali stáť na piedestále úsilia všetkých kompetentných.

Ďakujem za porozumenie.

S úctou

Natália Blahová
občianska aktivistka
Asociácia náhradných rodín


vybrali.sme.sk


Aktualizácie:
1. aktualizácia - 22. 8. - Odpoveď Euro-ombudsmana
2. aktualizácia - 4.9. - Odpoveď pani Dubovcovej - verejnej ochrankyne práv

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda našla na úradoch papalášizmus

Privysoké odmeny môže polícia stíhať.


Už ste čítali?