Odpoveď ministerky Tomanovej

Autor: Natália Blahová | 17.5.2007 o 23:23 | Karma článku: 13,16 | Prečítané:  6204x

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová odpovedala na moju prosbu o pomoc pri riešení problémov umiestňovania detí do náhradnej rodinnej starostlivosti nasledovne:

Vážená pani Blahová,

dostala som Váš list, v ktorom navrhujete novelizovať zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, v snahe urýchliť rozhodnutia súdov v konaniach o zverenie detí do starostlivosti budúceho osvojiteľa, využívaním inštitútu predbežného opatrenia v zmysle § 75a, zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

V tejto súvislosti Vám oznamujem, že novelou zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, nie je možné upravovať samotný proces súdnych konaní, ani riešiť lehoty upravujúce rozhodnutia súdov.

Lehota súdov v konaní o zverenie dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov je upravená v §176 OSP, podľa ktorého súd rozhodne bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch mesiacov od podania návrhu, ak sú splnené všetky náležitosti návrhu na začatie konania. Vzhľadom ku skutočnosti, že počas maximálne trojmesačnej lehoty musí súd vykonať celé dokazovanie a vo veci rozhodnúť, nepokladám skrátenie tejto zákonom stanovenej maximálnej lehoty za reálne. Pre Vašu informáciu však uvádzam, že Občiansky súdny poriadok je v gescii Ministerstva spravodlivosti SR.

Váš návrh, aby boli všetky žiadosti o zverenie dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov riešené vydaním predbežného opatrenia podľa § 75a OSP, nie je možné legislatívne upraviť.

Účelom predbežného opatrenia podľa §75a OSP nie je skracovanie dokazovania v konaniach vo veciach maloletých detí, ale riešenie situácií, keď sa dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti, keď je jeho život, zdravie alebo priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený. Výsledkom vydania predbežného opatrenia môže byť aj dočasné zverenie dieťaťa do staroslivosti právnickej osoby, teda aj detského domova. Vzhľadom k uvedenému nemožno teda dieťa, ktoré už bolo rozhodnutím súdu v starostlivosti detského domova, označiť za dieťa nachádzajúce sa v takej situácii, akú predpokladá §75a OSP.

Podľa § 74 OSP môže súd pred začatím konania nariadiť predbežné opatrenie ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Samotné vydanie predbežného patrenia však záleží výlučne na posúdení konkrétnej situácie zo strany súdu.

Žiadateľom o osvojenie odporúčam sústrediť sa skôr na podanie včasného a kvalifikovaného návrhu na zverenie dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov, ako na hľadanie komplikovaných spôsobov zverenia dieťaťa napríklad návrhom na vydanie predbežného opatrenia, ktorý v prípade ak nebude úspešný, môže celé konanie aj značne predĺžiť. Jednoznačne odporúčam konzultovať podobné kroky s príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude dieťa v konaní zastupovať. Aj keď má úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v konaní rovnocenné postavenie ako žiadateľ (postavenie účastníka konania), zamestnanci úradov majú značné skúsenosti so zastupovaním detí v súdnych konaniach a vedia teda zhodnotiť reálnosť takýchto návrhov. V prípadoch, ak sú žiadatelia zoznámení s dieťaťom umiestneným v detskom domove, odporúčam využiť časový priestor od podania návrhu do rozhodnutia súdu na nadviazanie kvalitného vzájomného vzťahu žiadateľa a dieťaťa, pričom je potrebné využiť aj podporu kvalifikovaného personálu detského domova. V prípadoch, ak súd nerzhodne v zákonom stanovenej lehote, je možné podať sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní.

Záverom by som chcela uviesť, že od účinnosti zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, prišlo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi takmer k 30% zvýšeniu počtu detí umiestnených v jednom roku do náhradnej rodinnej starostlivosti a zároveň prišlok značnému poklesu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktoré sú umiestnené v rôznych zariadeniach. Verím, že tento trend bude pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch a všetky deti, ktoré nemôžu vyrastať v svojej vlastnej rodine, sa v čo možno najkratšom čase dostanú do rodiny novej.

S pozdravom                     Tomanová


Sčítané - podčiarknuté:
- pani ministerka si myslí, že u detí v detských domovoch neprichádza k narušeniu psychického, mentálneho a fyzického vývoja, preto sa ich § 75a netýka
- pani ministerka si myslí, že rozhodnutie súdu do 24 hodín je komplikáciou súdneho konania, ktoré by ho mohlo predĺžiť
- pani ministerka si myslí, že tento čas by mali nastávajúci rodičia tráviť na lavičke DeD, kde by nadväzovali kvalitné vzájomné vzťahy
- pani ministerka si myslí, že by sa mali žiadatelia na sudcov sťažovať, že robia prieťahy v súdnom konaní
- pani ministerka si myslí, že sa litera zákona napĺňa a každým ďalším dňom prináša svoje ovocie.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Sputnikom sa už dávno dalo očkovať. Posudky z Maďarska sú len alibi

O očkovaní ruskou vakcínou v pondelok Lengvarský nerozhodol, hoci to ohlásil.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Čakať až po vyhnitie

Myslieť si, že Matovič už nebude Matovičom, je halucinácia.


Už ste čítali?